Άλιμος
Ταύρος

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η έγκυρη διάγνωση είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας των μελών της διεπιστημονικής ομάδας των κέντρων μας, η οποία αποτελείται από Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό, Παιδοψυχολόγο και Παιδοψυχίατρο. Κατά τη διαγνωστική διαδικασία, μετά την επικοινωνία σας μαζί μας, πραγματοποιείται η λήψη του ιστορικού και η συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Κατόπιν, ανάλογα με τη φύση των δυσκολιών, ακολουθεί η αντίστοιχη αξιολόγηση (λογοθεραπευτική, μαθησιακή, εργοθεραπευτική, ψυχολογική). Χορηγούνται σταθμισμένα τεστ και δοκιμασίες με τη μορφή ευχάριστων δραστηριοτήτων με σκοπό την καταγραφή των δυσκολιών του παιδιού. Η διαγνωστική διαδικασία ολοκληρώνεται με την Παιδοψυχιατρική εξέταση.

Ερωτηματολόγια

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται από πολλαπλές πηγές, για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας και για λόγους αξιοπιστίας.

• Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ)
• Ερωτηματολόγια Κλίμακας Αξιολόγησης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
• Ερωτηματολόγια Άγχους – Φόβων - ΙΨΔ
• Ερωτηματολόγια Κατάθλιψης
• Ερωτηματολόγιο Τροφών
• Ερωτηματολόγιο Αισθητηριακού Προφίλ
• Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου (ΠΑΤΕΜ)

Τεστ

• Κλίμακα Wechsler Intelligence Scale for Children – Third Edition (WISC-III)
, για παιδιά 6-16 ετών: είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη δοκιμασία νοημοσύνης και χορηγείται από πιστοποιημένους ψυχολόγους.
• Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, για παιδιά 5-9 ετών (νήπιο-δ’ δημοτικού) ή μεγαλύτερα παιδιά έως και γυμνάσιο, που όμως παρουσιάζουν σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, χρησιμοποιείται με σκοπό την εκτίμηση της σχολικής ετοιμότητας.
• Τεστ Δυσαριθμησίας ZAREKI
• Προβολικά τεστ TAT και CAT
• Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
• Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
• Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης
• Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης
• Διαγνωστική Εξέταση της Βοστόνης για την Αφασία (BDAE)
• Σύντομη εξέταση της νοητικής κατάστασης για ενήλικες (MMSE)

Copyright © 2019. All Rights Reserved.