Άλιμος
Ταύρος

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ο όρος «Εργοθεραπεία» αναφέρεται στην αποκατάσταση αισθητηριακών, αντιληπτικών, κινητικών, γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών με σκοπό να βοηθήσει κάποιες ειδικές κατηγορίες ενηλίκων να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας (W.F.O.T. 1994).

Απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν δυσκολίες από την παιδική τους ηλικία λόγω:
• Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος
• Νοητικής Υστέρησης
• Αισθητηριακών δυσκολιών
• Εγκεφαλικής παράλυσης


ή παρουσιάζουν επίκτητες δυσκολίες λόγω:
• Eγκεφαλικού Επεισοδίου
• Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης
• Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
• Σκλήρυνσης κατά πλάκας.


Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει η εργοθεραπεία είναι οι εξής:

• Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (Δ. Κ. Ζ), δηλ. εκπαίδευση σε δραστηριότητες με στόχο την αυτοεξυπηρέτηση
• Αντιληπτικός - Γνωστικός τομέας
• Κινητικός τομέας
• Ψυχοκοινωνικός τομέας
• Αισθητηριακός τομέας
• Νευρομυοσκελετικός τομέας


Η Εργοθεραπευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κλινική παρατήρηση, εξέταση και καταγραφή των δυσκολιών του ενήλικα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών και σε συνδυασμό με σημαντικά στοιχεία του ιατρικού ιστορικού σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εργοθεραπευτικής παρέμβασης. Οι συνεδρίες Εργοθεραπείας είναι ατομικές. Η συχνότητα και η διάρκεια του προγράμματος καθορίζονται από τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη διάγνωση, την ηλικία, τη σοβαρότητα των δυσκολιών και την ιατρική κατάσταση του ατόμου.

Οι μέθοδοι αποκατάστασης που χρησιμοποιεί η Εργοθεραπεία ακολουθούν τις βασικές αρχές της κινησιολογίας και της νευρολογίας. Επίσης, εφαρμόζονται προσαρμογές και βοηθήματα με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης, της μετακίνησης και της αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου.
 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.