Άλιμος
Ταύρος

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο όρος «Εργοθεραπεία» αναφέρεται στην αποκατάσταση αισθητηριακών, αντιληπτικών, κινητικών, γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών (W.F.O.T. 1994) και παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα παιδιά που δεν έχουν αποκτήσει (π.χ. παιδιά προσχολικής ηλικίας με καθυστέρηση στην ανάπτυξη) ή έχουν χάσει την επάρκεια των δεξιοτήτων αυτών (π.χ. λόγω κάποιου νευρολογικού προβλήματος)

.
Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει η εργοθεραπεία είναι οι εξής:

• Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (Δ. Κ. Ζ), δηλ. αυτονομία σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας
• Αντιληπτικός – Γνωστικός τομέας
• Κινητικός τομέας, π.χ. αδρή και λεπτή κίνηση, συντονισμός, κ.α
• Ψυχοκοινωνικός τομέας, π.χ. αυτοέλεγχος, οριοθέτηση, ακολουθία κανόνων, κ.α.
• Αισθητηριακός τομέας, δηλ. στον τρόπο επεξεργασίας και αντίδρασης σε ερεθίσματα
• Νευρομυοσκελετικός τομέας.

Η εργοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με :

• Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
• Νοητική Υστέρηση
• Διαταραχή συντονισμού κινήσεων - Δυσπραξία
• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα ( ΔΕΠ – Υ)
• Μαθησιακές Δυσκολίες
• Γραφοκινητικές Δυσκολίες
• Αισθητηριακές Δυσκολίες
• Εγκεφαλική Παράλυση

.
Οι μέθοδοι αποκατάστασης που χρησιμοποιεί η εργοθεραπεία είναι στοχοκατευθυνόμενες. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω σύγχρονες πιστοποιημένες μέθοδοι:

• TEACCH, δομημένη εκπαίδευση που βοηθά τη διαδικασία της μάθησης σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, παρουσιάζουν νοητική υστέρηση ή βαριά γλωσσική διαταραχή.
• Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI), μέθοδος που προωθεί τη φυσιολογική νευρολογική διαδικασία κατά την οποία το παιδί καταγράφει και οργανώνει τα αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος με σκοπό τη διευκόλυνση της μάθησης και την αναστολή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Απευθύνεται σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ή παρουσιάζουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ – Υ), μαθησιακές δυσκολίες, δυσπραξία, κ.α.
Μέθοδος Willbarger, για τη θεραπεία της αισθητηριακής αμυντικότητας σε παιδιά με αισθητηριακές δυσκολίες, τα οποία κυρίως παρουσιάζουν απτική υπερευαισθησία ή υποευαισθησία και π.χ. δε δέχονται συγκεκριμένες υφές ρούχων, άγγιγμα, νερό, κ.α.
Στοματική Απτική Τεχνική, για τη μείωση της στοματικής αμυντικότητας σε παιδιά με αισθητηριακές δυσκολίες, τα οποία, π.χ. βάζουν αντικείμενα στο στόμα ή δε δέχονται συγκεκριμένες υφές τροφών, κ.α.
Αισθητηριακή Δίαιτα, δηλ. ατομικό πρόγραμμα με εισαγωγή ερεθισμάτων-δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αύξηση της λειτουργικότητας του παιδιού, π.χ. μείωση στερεοτυπιών, υπερκινητικότητας, κ.α.

 
 • Πότε πρέπει να απευθυνθούμε για αξιολόγηση εργοθεραπείας;
  Σύμφωνα με τον American Occupational Therapy Association (AOTA) και το Hopkins H, Smith H, Occupational Therapy, 8th Edition J. B Lippincott Company (1993), πρέπει να απευθυνθούμε για αξιολόγηση εργοθεραπείας όταν το παιδί:
  • Δεν συγκεντρώνεται εύκολα
  • Κουνιέται στην καρέκλα του και γενικώς είναι υπερκινητικό ή μπορεί να είναι παθητικό
  • Πέφτει εύκολα και συχνά
  • Είναι αδέξιο
  • Δεν έχει βλεμματική επαφή
  • Δίνει την εντύπωση ότι δεν ακούει τι του ζητάμε
  • Δεν ελέγχει τη στάση του σώματός του
  • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς
  • Δεν έχει σταθερό το φύλλο εργασίας
  • Δεν πιάνει σωστά το μολύβι και τα γράμματα του είναι δυσανάγνωστα
  • Κουράζεται πιο εύκολα από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας
  • Δεν του αρέσει να κάνει μπάνιο, να του κόβουν τα νύχια – μαλλιά, να το αγγίζουν – αγκαλιάζουν
  • Είναι ευαίσθητο σε οσμές, γεύσεις, θορύβους
  • Έχει περιορισμένο διαιτολόγιο
  • Αποφεύγει κινητικές δραστηριότητες, όπως: κουτσό, τρέξιμο , ποδόσφαιρο, κυνηγητό κτλ.
  • Δυσκολεύεται να κάνει χειροτεχνίες, να κόψει με το ψαλίδι, να περάσει χάντρες
  • Δεν μπορεί να χρωματίσει μέσα σε περίγραμμα
  • Δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα

Copyright © 2019. All Rights Reserved.