Άλιμος
Ταύρος

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η Λογοθεραπεία ενηλίκων ασχολείται με ανθρώπους, που παρουσιάζουν δυσκολίες σε:

• άρθρωση και φωνολογία
• ρυθμό ομιλίας (τραυλισμός)
• φωνή
• βαρηκοΐα
• διαταραχές της μάσησης και της κατάποσης (δυσφαγία),

καθώς επίσης στην κατανόηση και στην έκφραση του λόγου εξαιτίας σοβαρών ιατρικών καταστάσεων.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις παρακάτω:

• εγκεφαλικό επεισόδιο
• κρανιοεγκεφαλική κάκωση
• Alzheimer, Άνοια
• Parkinson
• Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η Λογοθεραπευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χορήγηση σταθμισμένων διαγνωστικών εργαλείων και την κλινική παρατήρηση, εξέταση και καταγραφή των δυσκολιών του ανθρώπου. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών και σε συνδυασμό με σημαντικά στοιχεία του ιστορικού σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Οι συνεδρίες Λογοθεραπείας είναι ατομικές. Η συχνότητα, η διάρκεια του προγράμματος και οι μέθοδοι/τεχνικές καθορίζονται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του ανθρώπου, τη διάγνωση, την ιατρική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, την ηλικία και τη σοβαρότητα των δυσκολιών του.
Οι μέθοδοι/τεχνικές του προγράμματος λογοθεραπείας βασίζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία και έρευνα, είναι επιστημονικές και μετρήσιμες. Μερικές από τις πιο ενδεδειγμένες μεθόδους που εφαρμόζουμε στα κέντρα μας είναι:

• Μυολειτουργική Θεραπεία: μέθοδος αποκατάστασης της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος
•  VOICECRAFT: μέθοδος αποκατάστασης και εκπαίδευσης φωνής.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.