Άλιμος
Ταύρος

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η Λογοθεραπεία παιδιών ασχολείται με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και εφήβους, που παρουσιάζουν δυσκολίες στην έκφραση ή/και στην κατανόηση του προφορικού λόγου και αφορούν σε:

• άρθρωση και φωνολογία
• γραμματική (μορφολογία)
• σύνταξη
• λεξιλόγιο (σημασιολογία)
• πραγματολογία

Επίσης, ασχολείται με διαταραχές στο ρυθμό της ομιλίας (τραυλισμός) και με τις διαταραχές της μάσησης και της κατάποσης, γνωστές ως δυσφαγία.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω διαταραχές, οι οποίες χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης:

• Διαταραχή άρθρωσης
• Φωνολογική διαταραχή
• Ειδική γλωσσική διαταραχή
• Γλωσσική καθυστέρηση
• Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Αυτισμός, σύνδρομο Asperger)
• Τραυλισμός
• Νοητική Υστέρηση
• Βαρηκοΐα
• Ανωριμότητα λόγω προωρότητας
• Μαθησιακές Δυσκολίες
• Εγκεφαλική Παράλυση
• Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση
• Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, Σχιστίες
• Διάφορα Σύνδρομα (πχ. σύνδρομο Down)

Η Λογοθεραπευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χορήγηση σταθμισμένων διαγνωστικών εργαλείων και την κλινική παρατήρηση, εξέταση και καταγραφή των δυσκολιών του παιδιού. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών και σε συνδυασμό με σημαντικά στοιχεία του ιστορικού σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Οι συνεδρίες Λογοθεραπείας είναι ατομικές. Η συχνότητα και η διάρκεια του προγράμματος καθορίζονται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού, τη διάγνωση, την ηλικία και τη σοβαρότητα των δυσκολιών του.

Οι μέθοδοι/τεχνικές του προγράμματος Λογοθεραπείας βασίζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία και έρευνα, είναι επιστημονικές και μετρήσιμες. Μερικές από τις πιο ενδεδειγμένες μεθόδους που εφαρμόζουμε στα κέντρα μας είναι:

• TEACCH: δομημένη εκπαίδευση που βοηθά τη διαδικασία της μάθησης σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, παρουσιάζουν νοητική υστέρηση ή βαριά γλωσσική διαταραχή
• PECS: σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων για παιδιά με επικοινωνιακές διαταραχές
• MAKATON: πρόγραμμα ανάπτυξης της επικοινωνίας για άτομα που εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών δυσκολιών, με στόχο στην ανάπτυξη της κατανόησης και χρήσης του λόγου
• Κοινωνικές ιστορίες: μέθοδος εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού
• Πρόγραμμα «Lidcombe»: πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με τραυλισμό (προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας).

Copyright © 2019. All Rights Reserved.