Άλιμος
Ταύρος

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις αφορούν σε παιδιά (και κατά περίπτωση τις οικογένειές τους), τα οποία βρίσκονται στην νηπιακή, παιδική και εφηβική ηλικία και αντιμετωπίζουν:
  Συναισθηματικού τύπου δυσκολίες (φοβίες, κατάθλιψη, άγχος, ψυχαναγκαστικές τάσεις, σχολική άρνηση, άγχος, κ.α.)
  Δυσκολίες συμπεριφοράς (επιθετικότητα, προκλητική ή βίαιη συμπεριφορά, ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες, κ.α.)
  Δυσκολία διαχείρισης οικογενειακών θεμάτων (διαζύγιο, πένθος κ.α.)
Αναπτυξιακές διαταραχές (Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Διαταραχές Λόγου, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες)

Η αξιολογητική διαδικασία περιλαμβάνει:

  Λήψη του ιστορικού
  Αξιολόγηση του παιδιού/ εφήβου

Η θεραπευτική διαδικασία περιλαμβάνει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες:

  Ατομική θεραπεία παιδιού (Θεραπεία συμπεριφοράς, Γνωσιακή – Συμπεριφορική θεραπεία, Συστημική θεραπεία)
  Ομαδική θεραπεία παιδιού
  Οικογενειακή θεραπεία
  Συμβουλευτική γονέων

Copyright © 2019. All Rights Reserved.