Άλιμος
Ταύρος

Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Ψυχοθεραπεία ονομάζεται η διαδικασία που συμβαίνει στο πλαίσιο της σχέσης ανάμεσα στον ειδικό ψυχικής υγείας, τον ψυχοθεραπευτή/τρια, και στον άνθρωπο που αντιμετωπίζει μια συναισθηματικού τύπου δυσκολία για την οποία αναζητά βοήθεια, τον θεραπευόμενο/η, με σκοπό την κατανόηση και την επεξεργασία των σκέψεων, των συναισθημάτων και συνολικά του ψυχισμού του θεραπευόμενου.

Η ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ανθρώπους που βιώνουν συναισθηματικές δυσκολίες που τους κάνουν να νιώθουν δυσφορία ή/και δυσχεραίνουν την λειτουργικότητά τους στην καθημερινή τους ζωή ή/και τις σχέσεις με τους άλλους -όπως κατάθλιψη, άγχος , φοβίες, κρίσεις πανικού, καταναγκασμοί/ ψυχαναγκασμοί ή εμμονές, ψυχοσωματικά προβλήματα, ανησυχίες σχετικά με θέματα υγείας, κα-, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την αυτοεκτίμησή τους, βιώνουν έντονα δυσάρεστα συναισθήματα, διατηρούν δυσάρεστες σκέψεις και συναισθήματα για τον εαυτό τους, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, βρίσκονται αντιμέτωποι με κάποιο ψυχοπιεστικό γεγονός ή τραυματική εμπειρία, όπως απώλεια, πένθος, διαζύγιο, ασθένεια, κα. Επίσης, ψυχοθεραπευτική εργασία μπορεί να αναζητήσουν άνθρωποι που επιθυμούν να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και συνολικά τον τρόπο με τον οποίον διαμορφώνεται η ζωή τους και οι σχέσεις τους με τους άλλους μέσα από το πρίσμα της δικής τους προσωπικής ιστορίας.

Η ψυχοθεραπεία γίνεται σε ένα σταθερό πλαίσιο ως προς τον χρόνο, τον τόπο, την διάρκεια και τη συχνότητα των συναντήσεων, η οποία μπορεί να είναι 1-2 φορές την εβδομάδα.

Μέσα από την ψυχοθεραπευτική εργασία κανείς μπορεί να επεξεργαστεί και να αντιμετωπίσει τις ψυχικές του δυσκολίες, να τις νοηματοδοτήσει μέσα στο πλαίσιο της δικής του προσωπικής ιστορίας, να δοκιμάσει νέους τρόπους να κατανοεί τον εαυτό του και να σχετίζεται με τους άλλους, να εξερευνήσει και να εκφράσει και άλλες πλευρές της ταυτότητάς του, να καταφέρει να αντλήσει περισσότερη ικανοποίηση από τη ζωή του, τις σχέσεις του με τους άλλους, την εργασία του.

Ειρήνη Γιαννακοπούλου
Κλινική Ψυχολόγος

Copyright © 2019. All Rights Reserved.