Αξιολόγηση - Διάγνωση

 

 
 
 
Η έγκυρη διάγνωση είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας των μελών της διεπιστημονικής ομάδας του κέντρου Λογοθεραπείας και Ειδικών θεραπειών ΔΙΑΛΟΓΟΣ. Κατά τη αξιολογητική διαδικασία, μετά την επικοινωνία σας μαζί μας, πραγματοποιείται η λήψη του ιστορικού και η συμπλήρωση ερωτηματολογίων (Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ), Ερωτηματολόγια Κλίμακας Αξιολόγησης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), Ερωτηματολόγιο Τροφών, Ερωτηματολόγιο Αισθητηριακού Προφίλ).

Κατόπιν, ανάλογα με τη φύση των δυσκολιών, ακολουθεί η αντίστοιχη αξιολόγηση (λογοθεραπευτική, μαθησιακή, εργοθεραπευτική, ψυχολογική).

Χορηγούνται σταθμισμένα τεστ (πχ. Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης, Προβολικά τεστ TAT και CAT, κα), καθώς επίσης μη σταθμισμένες δοκιμασίες, οι οποίες έχουν τη μορφή ευχάριστων δραστηριοτήτων και σκοπεύουν στον εντοπισμό των δυνατών και αδύναμων σημείων του παιδιού.

Η διαγνωστική διαδικασία ολοκληρώνεται με την Παιδοψυχιατρική εξέταση.