Εργοθεραπεία

 

 
 
 
Ο όρος «Εργοθεραπεία» αναφέρεται στην αποκατάσταση αισθητηριακών, αντιληπτικών, κινητικών, γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών (W.F.O.T. 1994) και παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα παιδιά που δεν έχουν αποκτήσει (π.χ. παιδιά προσχολικής ηλικίας με καθυστέρηση στην ανάπτυξη) ή έχουν χάσει την επάρκεια των δεξιοτήτων αυτών (π.χ. λόγω κάποιου νευρολογικού προβλήματος).

Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει η εργοθεραπεία είναι οι εξής:
 
 
 
 
 
Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (Δ. Κ. Ζ), δηλ. αυτονομία σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντιληπτικός – Γνωστικός τομέας
 
 
 
 
 
 
 
 
Κινητικός τομέας, π.χ. αδρή και λεπτή κίνηση, συντονισμός, κ.α
 
 
 
 
 
 
 
 
Ψυχοκοινωνικός τομέας, π.χ. αυτοέλεγχος, οριοθέτηση, ακολουθία κανόνων, κ.α.
 
 
 
 
 
 
 
 
Αισθητηριακός τομέας, δηλ. στον τρόπο επεξεργασίας και αντίδρασης σε ερεθίσματα
 
 
 
 
 
 
 
 
Νευρομυοσκελετικός τομέας
 
 
 
 
Η εργοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με :
 
 
 
 
 
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 
 
 
 
 
 
 
 
Νοητική Υστέρηση
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαταραχή συντονισμού κινήσεων - Δυσπραξία
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα ( ΔΕΠ – Υ)
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαθησιακές Δυσκολίες
 
 
 
 
 
 
 
 
Γραφοκινητικές Δυσκολίες
 
 
 
 
 
 
 
 
Αισθητηριακές Δυσκολίες
 
 
 
 
 
 
 
 
Εγκεφαλική Παράλυση
 
 
 
 
Οι μέθοδοι αποκατάστασης που χρησιμοποιεί η εργοθεραπεία είναι στοχοκατευθυνόμενες.
 
 

Χρησιμοποιούνται σύγχρονες πιστοποιημένες μέθοδοι παρέμβασης:

 
 
 
  • TEACCH, δομημένη εκπαίδευση που μέσω της οπτικοποίησης βοηθά τη διαδικασία της μάθησης σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, παρουσιάζουν νοητική υστέρηση ή βαριά γλωσσική διαταραχή.
  • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI), μέθοδος που προωθεί τη φυσιολογική νευρολογική διαδικασία κατά την οποία το παιδί καταγράφει και οργανώνει τα αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος με σκοπό τη διευκόλυνση της μάθησης και την αναστολή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Απευθύνεται σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ή παρουσιάζουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ – Υ), μαθησιακές δυσκολίες, δυσπραξία, κ.α.
  • Μέθοδος Willbarger, για τη θεραπεία της αισθητηριακής αμυντικότητας σε παιδιά με αισθητηριακές δυσκολίες, τα οποία κυρίως παρουσιάζουν απτική υπερευαισθησία ή υποευαισθησία και π.χ. δε δέχονται συγκεκριμένες υφές ρούχων, άγγιγμα, νερό, κ.α.
  • Στοματοαπτικό πρωτόκολλο, για τη μείωση της στοματικής αμυντικότητας σε παιδιά με αισθητηριακές δυσκολίες, τα οποία, π.χ. βάζουν αντικείμενα στο στόμα ή δε δέχονται συγκεκριμένες υφές τροφών, κ.α.
  • Αισθητηριακή Δίαιτα, δηλ. ατομικό πρόγραμμα με εισαγωγή ερεθισμάτων-δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αύξηση της λειτουργικότητας του παιδιού, π.χ. μείωση στερεοτυπιών, υπερκινητικότητας, κ.α.
  • M.O.R.E. (Motor – Oral – Respiration – Eye), μέθοδος για παιδιά με αναπτυξιακές και αισθητηριακές δυσκολίες, που στοχεύει στην ενδυνάμωση του αναπνευστικού συστήματος και τη βελτίωση των κινητικών, στοματικών και οπτικών δεξιοτήτων του παιδιού.