Παιδοψυχίατρος

 

 
 
 
O ρόλος του Παιδοψυχίατρου στην διεπιστημονική ομάδα είναι θεμελιώδης. Ο Παιδοψυχίατρος είναι ο ειδικός, ο οποίος, αφού συλλέξει πληροφορίες από τις αξιολογήσεις των υπολοίπων μελών της διεπιστημονικής ομάδας και τις αναλύσεις των ερωτηματολογίων, συνοψίζει την εικόνα του παιδιού, κάνει διαφοροδιάγνωση και καταλήγει στη διάγνωση.

Ως ιατρός είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, όταν απαιτείται.

Ο Παιδοψυχίατρος έχει την εποπτεία της διεπιστημονικής ομάδας με στόχο τη συμβουλευτική των θεραπευτών σε θέματα διαχείρισης των παιδιών, τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και του θεραπευτικού προγράμματος.

Τέλος, πραγματοποιεί τακτική παρακολούθηση και επανεξέταση της πορείας των παιδιών και των οικογενειών τους, με στόχο τη διαρκή και σφαιρική πλαισίωση.