Λογοθεραπεία

 

 
 
 
Στο κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών θεραπειών ΔΙΑΛΟΓΟΣ προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς επίσης, εφήβους, που παρουσιάζουν ελλείμματα στην έκφραση ή/και την κατανόηση του προφορικού λόγου, την ομιλία, την επικοινωνία και εκδηλώνονται ως:
 
 
 
 
 
αρθρωτικά / φωνολογικά λάθη
 
 
 
 
 
 
 
 
γραμματικά λάθη (μορφολογία)
 
 
 
 
 
 
 
 
απλή ή ασαφής σύνταξη, αδυναμία σε περιγραφή / αφήγηση
 
 
 
 
 
 
 
 
περιορισμένο λεξιλόγιο (σημασιολογία)
 
 
 
 
 
 
 
 
κοινωνική αδεξιότητα, αδυναμία στη χρήση μεταφορικού λόγου (πραγματολογία)
 
 
 
 
 
 
 
 
διαταραχή στο ρυθμό της ομιλίας (τραυλισμός)
 
 
 
 
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω διαγνωστικές κατηγορίες, οι οποίες χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης:
 
 
 
 
 
Διαταραχή άρθρωσης / Φωνολογική διαταραχή
 
 
 
 
 
 
 
 
Γλωσσική καθυστέρηση / διαταραχή
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 
 
 
 
 
 
 
 
Τραυλισμός
 
 
 
 
 
 
 
 
Νοητική Υστέρηση
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαρηκοΐα
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανωριμότητα λόγω προωρότητας
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιληψία
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνδρομα (πχ. σύνδρομο Down)
 
 
 
 
Η Λογοθεραπευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χορήγηση σταθμισμένων διαγνωστικών εργαλείων και την κλινική παρατήρηση, εξέταση και καταγραφή των δυσκολιών, αλλά και των δυνατών σημείων, του κάθε παιδιού. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών και σε συνδυασμό με σημαντικά στοιχεία του ιστορικού σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Οι συνεδρίες Λογοθεραπείας είναι ατομικές. Η συχνότητα και η διάρκεια του προγράμματος καθορίζονται από τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού, τη διάγνωση, την ηλικία και τη σοβαρότητα των δυσκολιών του.
Οι μέθοδοι / τεχνικές του προγράμματος Λογοθεραπείας βασίζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία και έρευνα, είναι επιστημονικές και μετρήσιμες.
 
 

Μερικές από τις πιο ενδεδειγμένες μεθόδους που εφαρμόζουμε στο κέντρο μας είναι:

 
 
 
  • TEACCH: δομημένη εκπαίδευση που μέσω της οπτικοποίησης βοηθά τη διαδικασία της μάθησης σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, παρουσιάζουν νοητική υστέρηση ή βαριά γλωσσική διαταραχή.
  • PECS: σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων για παιδιά με επικοινωνιακές διαταραχές.
  • MAKATON: πρόγραμμα ανάπτυξης της επικοινωνίας για άτομα που εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών δυσκολιών, με στόχο την ανάπτυξη της κατανόησης και χρήσης του λόγου.
  • Κοινωνικές ιστορίες: μέθοδος εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
  • Πρόγραμμα «Lidcombe»: πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με τραυλισμό (προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας).
  • Palin PCI: πρόγραμμα αποκατάστασης του πρώιμου τραυλισμού βασισμένο στην αλληλεπίδραση γονέα - παιδιού.