Προετοιμασία για Α΄ δημοτικού

 

 
 
 
Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την Α’ δημοτικού είναι ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ξεκινά την εαρινή περίοδο (Μάρτιο - Ιούνιο) και απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Αφορά τόσο παιδιά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, όσο και παιδιά που έχουν είτε διαγνωσμένες αναπτυξιακές δυσκολίες (προβλήματα λόγου και ομιλίας, αυτισμό, σύνδρομα, νοητικές δυσκολίες), είτε παρουσιάζουν πρώιμα σημάδια μαθησιακών δυσκολιών. Στοχεύει στην ενδυνάμωση και περαιτέρω εξάσκηση των δεξιοτήτων πρώτης γραφής και ανάγνωσης, καθώς και αριθμητικής. Τα παιδιά τοποθετούνται σε ομοιογενείς ομάδες προκειμένου να μάθουν να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της τάξης, να συνεργάζονται, να σέβονται τα δικαιώματα των συμμαθητών τους, να εκφράζουν τις σκέψεις τους με ακρίβεια, να συζητούν αποτελεσματικά και τέλος να ακούν και να σέβονται τη γνώμη των άλλων.
Στο πρόγραμμα προετοιμασίας για την Α’ δημοτικού τα παιδιά μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών μαθαίνουν:
 
 
 
 
 
πρώτη ανάγνωση και γραφή
 
 
 
 
 
 
 
 
αρίθμηση και ποσότητες αριθμών μέχρι το 20
 
 
 
 
 
 
 
 
πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών μέχρι το 10
 
 
 
 
 
 
 
 
τήρηση ορίων και κανονισμών μιας τάξης